fbpx

Hoe word je ondernemer bij De Vrije Uitloop?

Aanmelden

Word je blij van de video hiernaast? Als je een talent hebt, een vaardigheid beheerst en het idee hebt dat je daar omzet mee kunt maken, je bovendien van coöperatief samenwerken houdt, neem je contact op met Hans Udo om kennis te komen maken.

Het kan ook zijn dat je in een gesprek met je regisseur tot de conclusie komt dat De Vrije Uitloop wellicht iets voor jou is. Soms neemt die dan contact op met Hans, wij gaan er van uit dat je als ondernemer initiatiefrijk bent en zelf aan de bel trekt. Hieronder vind je ons telefoonnummer en mailadres.

Kennismakingsgesprek

In dit kennismakingsgesprek kijk je met Hans naar je plan, je idee, je motivatie en als jullie samen tot het besluit komen dat De Vrije Uitloop voor jou een mogelijkheid kan zijn, kom je op donderdagochtend naar de bijeenkomst. Indien van toepassing melden we je deelname bij de sociale dienst.

Eerste 3 maanden bij de coöperatie

Op donderdagochtend stel je je voor en begint je eerste periode: de zogenaamde start-periode. Deze duurt maximaal 3 maanden en in deze periode verken jij en verkennen wij of we bij elkaar passen. Indien van toepassing maak je een trajectplan voor de sociale dienst waarin je beschrijft waarin je persoonlijk wil groeien, wat jouw bijdrage aan de coöperatie gaat zijn en wat je denkt om te zetten. Dit trajectplan vernieuw je elk jaar als je onderneemt vanuit een uitkering. Ook werk je, als dat nodig is, in die eerste drie maanden jouw idee uit tot een daadwerkelijk ondernemingsplan waarin je aannemelijk maakt dat jij met jouw idee in staat bent te groeien naar gemiddeld tenminste 100 euro winst per maand. (Dit hoeft pas later, het gaat er om in deze periode dat je jezelf en ons ervan overtuigt dat dát er in gaat zitten.)

In deze eerste maanden kun je een buddy krijgen: een ondernemer die al langer lid is en je wegwijs maakt. Daarnaast kun je afspraken met Hans maken voor eventuele begeleiding.

Aspirant lid

Na drie maanden houd je een presentatie over je plan en stemmen we als groep over jouw lidmaatschap. En als je ‘in’ bent (wat bijna altijd het geval is als je blijft tot en met je presentatie) word je aspirant-scharrelondernemer: je krijgt nu een half jaar de tijd om je bedrijf uit te gaan voeren. In dit half jaar mag je al gewoon omzet maken, dat mag al vanaf de eerste dag, maar het hoeft nog niet. Wel ga je nu, als je dat nog niet gedaan hebt, experimenteren met ondernemen. Je gaat je ding doen, vraagt er geld voor, doet ervaring op met jouw onderneming. Daarnaast bezoek je de wekelijkse bijeenkomsten en draag je op jouw wijze bij aan De Vrije Uitloop.

Je krijgt (als je dat nog niet had) je eigen bankaccount binnen de coöperatie en mag bedrijfsnoodzakelijke onkosten declareren. Meestal schiet je in- en aankopen voor en bewaart de bonnetjes: die krijg je bij overlegging contant terugbetaald. Dit regel je met Anne-Marie.

Eigen bedrijf

Na een half jaar staat je eigen bedrijf dan echt op poten en teken je het Bijzonder Statuut (onze grondwet) en vanaf dat moment ben je scharrelondernemer. Op die dag gaat ook je teller lopen en een half jaar na datum moet er echt 600 euro winst in jouw thermometer, jouw eigen bankaccount in de coöperatie, zitten.